Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Danas je održan zajednički sastanak direktorice Doma zdravlja Bosanski Petrovac gospođe Sabine Softić i predstavnika općinskog organa vlasti Općine Bosanski Petrovac. Cilj ovog sastanka je pružanje pravovremenih i tačnih informacija o zdravstvenom stanju u našoj lokalnoj zajednici, a s obzirom na pojavu korona virusa u Bosni i Hercegovini. 

 

Doktorica Softić je iskazala spremnost službe Doma zdravlja Bosanski Petrovac da se nosi sa novonastalom situacijom, te da građani Općine nemaju razloga za strah i paniku, ali da se u potpunosti moraju pridržavati mjera i uputa koje svakodnevno izdaju krizni stabovi u USK, koji prate ovu vrstu pandemije. Ovim putem ispred općinskog organa uprave još jednom apleujemo na stanovništvo Općine Bosanski Petrovac da se ponašaju odgovorno, kako prema sebi tako i svojoj okolini, te da poštuju preporuke koje su izdane od strane ovlaštenih lica i zdravstvenih institucija.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica