Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Tema: Sektorsko planiranje u procese revizije lokalne razvojne strategije

Prošle sedmice je završena radionica Općinskog razvojnog tima koja je počela sa radom krajem novembra, u maloj Sali naše Općine. Prisutni su se upoznali sa ostvarenim napretkom u prikupljanju revidiranih projektnih koncepata, a nakon toga uslijedilo je razmatranje do sada prikupljenih ideja za projekte i usklađivanje liste projekata sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a sve u cilju formiranja strategije razvoja naše Općine.

Inače, Strategija razvoja općine Bosanski Petrovac je ključni strateško-planski dokument, u čijoj izradi učestvuju svi predstavnici javnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i komunalnih ustanova, te nevladinih organizacija kao što je Crveni križ, a koja obuhvata društvenu, ekonomsku, okolišnu kao i prostornu sferu.

Cilj izrade Strategije je definiranje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, ali i odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj imajući u vidu da sve više domaćih i međunarodnih donatora kao jedan od uslova za apliciranje na potencijalne pozive zahtjevaju postojanje strateško-planskog dokumenta na nivou Općine.

Strategija razvoja predstavlja kvalitetnu bazu podataka različitih donatora, sa kontaktima, veličinom sredstava koje doniraju, vrste projekata koje podržavaju i vremenski interval u kome im se može podnijeti aplikacija, za period 2016-2020. godine.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica