Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

U srijedu, 27.12.2016. godine održana je I vanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Bosanski Petrovac, s ciljem da se donesu finansijski akti koji su neophodni za funkcionisanje organa uprave. Naime, pred vijećnicima su se našle tri tačke dnevnog reda, predložene od strane Općinskog načelnika, i to: Nacrt budžeta za 2017. godinu, Nacrt odluke o izvršenju budžeta za 2017.godinu, kao i Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Općine. Riječ je o tačkama koje po svojoj nadležnosti, predlaže i provodi Općinski načelnik.

Raspravljajući o prvoj i drugoj tački dnevnog reda, nacrtu bužeta za 2017godinu i prijedlogu odluke o izvrševanju istog, predlagač je istaknuo da je nacrt bužeta bio spreman još u novembru mjesecu, ali je povučen sa dnevnog reda I redovne sjednice iz razloga što još uvijek nisu bila formirana radna tijela OV, konkretno Komisija za budžet, kojoj je, po statutu Općine, djelokrug rada davanje mišljenja na sve odluke koje su vezane za budžet i njegovo izvršavanje.

 

Nakon što su formirane sve komisije i ispoštovane sve formalno-pravne pretpostavke, Općinski načelnik je ponovo uputio nacrt budžeta za 2017.godine u proceduru, predlažući vijećnicima da se ispoštuje rok od 15 dana za provođenje javne rasprave, kako bi svi građani, pravna lica, institucije, udruženja, nevladine organizacije i drugi subjekti imali dovoljno vremena da izvrše uvid u najznačajniji finansijski akt svake općine.

Koalicija SDA-SNSD-DF-SP- SBB Fahrudin Radončić je insistirala da se budžet donese do kraja 2016.godine, na taj način, ne ostavljajući prostora za javnu raspravu na kojoj bi učestvovalo što više građana Općine. Imajući u vidu praznike koji dolaze, ostali vijećnici su primjedbovali da se budžet ne može donijeti za dva dana, te da o njemu moraju biti informisani svi građani. Uz negodovanje koalicije, nacrt bužeta i nacrt odluke o izvršavanju istog su usvojeni, a nadležna služba je zadužena da u skladu sa zakonom, zakaže i provede javnu raspravu.

Iako zakon nalaže da je u ovakvoj situaciji sasvim opravdano i neophodno da vijećnici po inerciji, budući da se sve tri odluke uzajamno prožimaju, usvoje i treću predloženu Odluku o privremenom finansiranju Općine do marta 2017. godine, na opće iznenađenje, prilikom glasanja, vijećnici koalicije SDA-SNSD-DF-SP- SBB Fahrudin Radončić su ostali suzdržani , tako da predložena odluka nije dobila većinu.

Ovim činom, vijećnici koalicije su u potpunosti blokirali organ uprave, koji nastupanjem 2017.godine, ne smije izvršavati svoje obaveze, vršiti nikakva plaćanja, pa čak i ona koja se odnose na plaćanje komunalnih usluga (gradske rasvjete, čišćenje puteva) ili davanja za socijalne slučajeve, kao što su pomoć potrebitim za kupovinu lijekova, namirnica i sl.

Općinska administracija je odmah reagirala i za četvrtak, 29.12.2016.godine sazvala sastanak sa svim političkim partijama, s ciljem da traži od predsjedavajuće OV, Nikoline Simić, da ponovo zakaže sjednicu OV, na kojoj će donijeti Odluku o privremenom finansiranju za mjesec januar i na taj način, odblokirati rad Općine na početku 2017.godine. Kako se predsjedavajuća nije odazvala sastanku, sjednicu je, za petak, 30.12. 2016.godine, zakazala jedna trećina vijećnika kako to Poslovnik OV u ovakvim situacijama predviđa,.

Međutim, na istu se predstavnici koalicije nisu odazvali, pa zbog nedostatka kvoruma, 8 prisutnih vijećnika nije moglo održati sjednicu.  

Napominjemo, da ovakva praksa u pravnom sistemu BiH nije zabilježena i da se prvi put dešava da je jedna općina, iako likvidna, doslovno dovedena u situciju da ne može funkcionisati. Takođe, ovo nije prvi put da novoformirana koalicija donosi odluke koje se protive zakonu, Poslovniku i statutu Općine. Naime, Općinski načelnik je uputio zahtjev za preispitivanje tri odluke koje su donesene na prvoj sjednici OV, a kojima je koalicija pregazila niz materijalnih propisa, uključujući Poslovnik OV i Statut Općine.

Iz naprijed navedenog, obavještavamo stanovnike općine Bosanski Petrovac , kao i poslovne partnere, da organ uprave, do usvajanja budžeta, nema zakonske mogućnosti da izvršava svoje finansijske obaveze, te je Bosanski Petrovac doveden u stanje potpune blokade, kako organa uprave, tako i samog grada.

U pravnoj praksi, općina Bosanski Petrovac će ostati zabilježena kao prva općina u kojoj je predstavnički organ, ne usvajajući Odluku o finansiranju, svojom voljom onemogućio rad i funkcionisanje iste.

Međutim, Općinski načelnik Zlatko Hujić ističe, iako svjestan u kojem se stanju Općina našla, da neće iznevjeriti povjerenje građana koje mu je ukazano na nedavnim izborima i da će, unatoč opstrukcijama, nastaviti voditi ovu općinu pozitivnim putem, kako je to i do sada činio.

Nastavljamo dalje!

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica