Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Unsko-sanski kanton je prvi kanton na teritoriji FBiH na kojem je održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o šumama FBiH, a nakon što je Dom naroda Federacije BiH isti uputio u proceduru.

U Sali Skupštine USK, u prisustvu Šemsudina Dedića, federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, čije ministrstvo je i predlagač ovog zakona, zatim kantonalnog ministra Dragana Polimanca, predstavnika ŠPD „Unsko sanske šume“, Kantonalne uprave za šumarstvo, Privredne komore USK, načelnika Općine Ključ, Nedžada Zukanovića i drugih zainteresiranih lica, Općinski načelnik Zlatko Hujić je iznio i obrazložio primjedbe i prijedloge na Zakon, a koje se uglavnom odnose na veću naknadu od korištenja šuma, zatim pravedniju raspodjelu od dobiti, ravnopravnije učešće ove lokalne zajednice u upravljačkim strukturama šumskog privrednog društva, kao i druge primjedbe koje se direktno tiču provedbe ovog zakona na teritoriji naše Općine.

Na kraju izlaganja, Općinski načelnik je istaknuo da, iako svejstan da se radi o političkom pitanju, u prvom redu ovaj zakon treba da bude odraz moralnog odnosa države prema lokalnim zajednicama, još jednom naglašavajući, a čime su se složili i svi prisutni, da je dosadašnji odnos vlasti prema Općini Bosanski Petrovac po pitanju primjene kantonalnog zakona bio diskriminirajući i nečastan.

Općina Bosanski Petrovac je iskoristila svoje pravo da, putem Saveza općina i gradova FBiH, u pisanoj formi uputi primjedbe, prijedloge i sugestije na federalni Zakon o šumama, na taj način još jednom potvrdivši svoju aktivnu ulogu u očuvanju ovog, za Bosanski Petrovac, najvažnijeg prirodnog resursa.

Javna rasprava će trajati do 15. marta, a očekuje se da bi do ljeta ovaj krovni zakon trebao biti i usvojen.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica