Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Dana, 21.2.2017. godine sa početkom u 14:30 u Vijećnici je održan nastavak 3. redovne sjednice. Na dnevnom redu su bile preostale tačke.

Na samom početku donesen je Program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje, a tačke „Pokretanje postupka za izbor i imenovanje:

a) predsjednika i članova Upravnog odbora i

b) direktora JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ su skinute sa dnevnog reda.

U nastavku je usvojena Analiza potraživanja i obaveza opštine za 2016. godinu, kao i dokument „Plana parcelacije za lokaciju administrativno trgovačkog centra“, naše Opštine.

Pored toga, donesen je Zaključak o donošenju samog Plana.

Informacija o svim započetim i završenim projektima u opštini u 2016. godini je primljena k znanju, kao i Informacija o stanju i potrebama izrade prostorno-planske dokumentacije.

Usvojen je i Nacrt Prostornog plana Opštine, za period 2013-2033 godine, te je donesena i Odluka o utvrđivanju Nacrta Plana upravljanja otpadom za 2016-2020. godinu.

Donesen je i zaključak o davanju saglasnosti Načelniku opštine, da u ime osnivača preduzeća „Komunalno“ d.o.o za komunalne i uslužne djelatnosti naše Opštine potpiše Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede za teritoriju naše Opštine.

U toku rada OV, preispitivani su i zahtjevi političkih subjekata DNZ i Stranke za BiH povodom donesenih Rješenja o imenovanju Komisija OV na 1. redovnoj sjednici OV.

Prihvaćene su ostavke pojedinih članova, te su na ista mjesta imenovani novi.

Izvještaj OIK- e o provedenim lokalnim izborima, Izvještaj o radu upravnih i nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač OV, kao posljednje tačke, bit će razmatrane 28.2.2017. godine, prije početka 4. redovne sjednice.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica