Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Dana, 6.4.2017. godine, Opštinsko vijeće Bosanskog Petrovca je održalo 1. tematsku sjednicu, sa početkom u 12 sati.

Na dnevnom redu bila je jedna tačka, Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2016. godinu i Plan i Program rada MZ za 2017. godinu.

Sjednici su pored vijećnika, Šefa službe za opću upravu, Bajazida Hadžalića, prisustvovali i predsjednici Mjesnih zajednica, osim predsjednika MZ Vođenica.

Nakon razmatranja Izvještaja o radu MZ, odlučeno je da se usvoje urađeni Izvještaji, a predsjednici MZ Krnjeuša, Vođenica i Grad I, su zaduženi da sazovu svoje Savjete i razmotre Plan i Program, te da predsjednik MZ Bravsko sazove Zbog građana.

Tematska sjednica je, na samom početku dopunjena sa izmjenom Zaključka od 9.3.2017. godine, u kojoj se obavezuje Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu da kvartalno informiše vijeće o aplikacijama na raspisani javni poziv, a ne po svakom objavljenom Javnom pozivu, kako je prvobitno odlučilo Opštinsko vijeće.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica