Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Obrzirom na postignuća u provedbi projekta “Kompostiranje bio-otpada na području regije Bihać”, koji je realiziran u posljednje četiri godine u saradnji sa lokalnim zajednicama, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i 2017. godine, obezbijedilo je sredstva za implementaciju istoga kroz Program raspodjele namjenskih sredstava.

Iz tog razloga, dana 19.7.2017. godine, u prostorijama naše Opštine održan je sastanak sa predsjednicima trinaest mjesnih zajednica.

Cilj sastanka je bio upoznavanje sa dinamikom planiranih aktivnosti, sa dostavljanjem  promotivnih materijala (letaka i plakata), koji će se distribuirati u mjesne zajednice, kao i predstavljanje dokumenta koji se odnosi na  Pravila učešća u projektu.

 

Inače, ovaj projekat će se implementirati na području koje obuhvata 8 lokalnih zajednica Unsko-sanskog kantona: Bihać, Ključ, Bosanska Krupa, Bužim, Cazin, Sanski Most, Velika Kladuša i Bosanski Petrovac.

Učesnice projekta su mikrolokacije navedenih opština, odnosno mjesne zajednice.

Samo kompostiranje bio-otpada predstavlja kontrolisan proces pri kojem se organski otpaci, pomoću aktivnosti organizama koje žive u tlu (bakterije, gljivice, sitne životinje) i uz prisustvo kiseonika, pretvaraju u humus koji nije neprijatnog mirisa i može se koristiti kao organsko đubrivo.

Projekat se treba implementirati u periodu do 6 mjeseci, a provođenje će trajati od mjeseca juna do novembra 2017. godine.

Shodno navedenom, dana 12.7.2017. godine, u Bihaću je održan sastanak sa predstavnicima lokalnih zajednica  Kantona, na kojem je učestvovala i predstavnica naše Opštine.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica