Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji između Opštine Bosanski Petrovac i Projekta integriranog razvoja (ILDP III), od 23.06.2017. godine, dana 18.8.2017. godine je u Kabinetu načelnika održan sastanak sa predstavnicom ILDP-a, predstavnicima Jedinice za upravljanje lokalnim razvojem i Tima za monitoring.

Na sastanku se razgovaralo o samoprocjeni procesa koji su implementirani (realizovani) u prethodnom periodu (u 2016. godini) u našoj Opštini od strane Tima za monitoring, kao i o aktivnostima koje se trebaju realizovati u narednom periodu.

 

Sastanku je prisustvovao i načelnik Hujić koji je dodao da je  Strategija Opštine jako bitan dokument jer su tu sadržane sve instrukcije, metode, načini koje su od ključnog značaja za razvitak naše Opštine, u smislu apliciranja međunarodnim institucijama, projektima od značaja građanima.

Strategija razvoja opštine Bosanski Petrovac 2011-2020 godine predstavlja ključni strateško-planski dokument, koji treba da podstiče rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata društvenu, ekonomsku, okolišnu, kao i prostornu sferu.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica