Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Dana, 19.09.2017. godine, u maloj Sali Opštine Bosanski Petrovac, potpisan je Ugovor  o re/konstrukciji stambenih jedinica u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja, između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Opštine Bosanski Petrovac, i 4 korisnika: Karanović Milanko, Pećanac Milan, Selimović Smajil i Vidljinović Milena.

Ovaj Ugovor se zaključio u okviru realizacije  pod-projekta BiH2, a korisnici su izabrani Javnim pozivom od 2014. godine.

 

Načelnik Zlatko Hujić, nakon što je čestitao korisnicima, istakao je da Opština neće stati sa rješavanjem stambenog pitanja lica koja su u stanju potrebe, jer je to ipak najvažniji segment, direktno vezan za život i osnovne ljudske potrebe.

Državni projekat stambenog zbrinjavanja izvršit će re/konstrukciju stambene jedinice po principu „ključ u ruke“, a  Opština se obavezala da će pružiti pomoć korisniku i donatoru u cilju što bolje implementacije obnove stambene jedinice. “Ovo je dokaz progresivne stambene politike koju nastavlja opštinska administracija“, istakao je načelnik Hujić.

Na licima korisnika moglo se vidjeti zadovoljstvo, što su nakon tolikog perioda čekanja, konačno uspjeli, te su zahvalivši se načelniku Hujiću i predstavnicima ministarstva uputili i poziv na useljenje, po završetku radova na izgradnji njihove stambene jedinice.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica