Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Dana 29.9.2017. godine u Vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, održana je 11. redovna sjednica Opštinskog vijeća.

Nakon utvrđivanja prisustva vijećnika, usvojen je dnevni red, kao i Izvod iz Zapisnika o radu OV sa druge Tematske i 10. redovne sjednice.

Potom su uslijedila vijećnička pitanja i odgovori.

 

Tačka koja se odnosila na izmjenu i dopunu Odluke o budžetu opštine za 2017. godinu povučena je sa dnevnog reda, kao i finansijski plan OIK-e za provođenje opštih izbora za 2018. godine, kao  tačka o utvrđivanju opšteg interesa, radi izgradnje prostora smještaja mehanizacije i materijala, za JP „Komunalno“.

Pismo namjere, Arifagić Investmenta, koje je načelnik Hujić, pravilno primjenjujući zakon uputio na vijeće, razmatrano je od strane vijećnika, pa je potom donesen i zaključak u kome se navodi da su vijećnici upoznati sa pismom namjere, te da pozdravljaju svakog investitora koji ima namjeru da zapošljava i doprinosi razvoju naše Opštine.

Donesena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu legalizacije elektroenergetskog objekta NN mreža Vrtoče, kao i rekonstrukcija elektroenergetske mreže objekta NN mreža Hujići, mreža Novo naselje.

Nakon toga, donesena je i Odluka o kriterijumima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje.

Usvojena je Strategija razvoja Opštine 2011-2020, revidirana za period 2017-2020.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica