Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Nakon što su se stekli formalno-pravni uslovi, dana 18.12.2017. godine sa početkom u 16:00 časova, kako je i najavljeno, održan je nastavak Treće tematske sjednice Opštinskog vijeća Opštine Bosanski Petrovac.

U prvom dijelu sjednice razmatralo se o prijedlogu Odluka i Zaključaka Nadzornog odbora d.o.o „Komunalno“ Bosanski Petrovac, donesenih na osnovu revizijskog izvještaja i prijedloga direktora za preduzimanje hitnih mjera na sanaciji finansijskog poslovanja preduzeća.

Nakon diskusije i obraćanja Nadzornog odbora JP „Komunalno“,  te direktora Save Jovanića, donesene su sljedeće Odluke:

  1. Odluka o povećanju cijena naknada za usluge odvoza i deponovanja smeća;
  1. Odluka o povećanju cijena naknada za usluge vodosnadbijevanja i odvodnju otpadnih voda;
  2. Odluka o povećanju cijena usluga održavanja vodomjera;
  1. Odluka o utvrđivanju cijena za usluge koje se odnose na održavanje javne higijene grada;

 

 

UPOREDNI PRIKAZ CJENOVNIKA (stara/nova cijena)

Naziv usluge

Jedinica mjere

Stara cijena bez PDV-a u KM

Nova cijena bez PDV-a u KM

- ISPORUKA VODE ZA PIĆE:

 

1.Fizička lica – domaćinstva

2.Paušal po članu-nema vodomjera

3.Javne ustanove-budžetski korisnici

4.Ostala preduzeća i privatnici

5. Neprofitne organizacije

- ODVODNJA OTPADNIH VODA:

 

1. Domaćinstva ( 30 % od cijene vode )

2. Paušal po članu-nema vodomjera

3. Javne ustanove- Budžetski korisnici   

     (50 % od cijene vode )

4. Ostala preduzeća i privatnici

5. Neprofitne organizacije

m3

m3 (4 x1,00 )

m3

m3

m3

 

 

 

m3

m3 (4X 0,30)

m3

m3

m3

1,00

4,00

1,25

2,00

2,00

 

 

 

0,30

1,20

0,62

1,00

1,00

1,00

4,00

1,56

2,50

1,56

 

 

 

0,30

1,20

0,78

1,25

0,78

- ODVOZ I DEPONOVANJE SMEĆA:

 

1. Domaćinstva

2. Domaćinstva – koji ne borave stalno

3. PRAVNA LICA :

a) Objekti do 20 m2

b) Objekti od 21-50 m2

c) Objekti od 51-100 m2

d) Budžetski korisnici

e) Za objetke preko 100 m2- Ugovaranje

 

 

Po domaćinstvu

Po domaćinstvu

 

m2

m2

m2

m2

Po ugovoru

 

 

7,00

3,00

 

0,80

0,60

0,50

0,20

Po ugovoru

 

 

8,40

4,00

 

1,00

0,75

0,62

0,25

Po ugovoru

 

- ODRŽAVANJE VODOMJERA:

1. Profil 1/2  i  3/4  cola

2. Profil  1 col

3. Profil 5/4 cola

4. Profil 6/4 cola

5. Profil 2 cola

6. Profil 50 mm

7. Profil 80 mm

8. Profil 100 mm

9. Profil 150 mm

10. Profil 300 mm

 

 

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

 

 

2,00

3,00

4,00

5,00

9,00

15,00

19,00

21,00

42,00

94,00

 

 

4,00

5,50

7,00

8,50

14,50

23,50

29,50

32,50

64,00

142,00

 

- JAVNA HIGIJENA GRADA:

a) Ručno čišćenje javnih površina

b) Pranje javnih površina

c) Sakupljanje otpada sa zelenih površina

d) Odvoz otpada sa javnih površina

e) Čišćenje slivnika

f) Mašinsko košenje leđnom kosilicom

 

 

m2

m2

m2

ES ( TURA )

kom

m2

 

 

0,020

0,020

0,050

80,00

12,00

0,100

 

 

0,025

0,020

0,050

80,00

12,00

0,190

NAPOMENA: Na cijene treba dodati PDV-e od 17 % te na vodu i kanalizaciju i 0,05 KM vodnih naknada, na koje se ne obračunava PDV-e.

 

 

14.- ta redovna sjednica, održat će se 28.12.2017. godine, sa početkom u 10:00 časova.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica