Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Dana, 28.12.2017. godine u vijećnici Opštine Bosanski Petrovac održana je 14. redovna sjednica Opštinskog vijeća, sa početkom u 10 časova.

Nakon određenih izmjena, dnevni red je i usvojen.

Na samom početku usvojeni su Izvodi iz Zapisnika o radu OV sa I nastavka XII i XIII redovne sjednice Općinskog vijeća, a potom su uslijedila vijećnička pitanja i odgovori.

Razmatranje Odluke o usvajanju budžeta Opštine odloženo je za kraj januara 2018. godine.

Donesena je Odluka o privremenom finansiranju javnih prihoda Opštine za period 01.01. do 31.01. 2018. godine.

Doneseno je Rješenje o imenovanju privremenih članova nadzornog odbora iz reda osnivača, za JU „Centar za socijalni rad“.

Nakon toga, OV nije dalo saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ o imenovanju vd direktora, dok je data saglasnost o imenovanju  vd opštinskog pravobranioca, kao i raspisivanje javnog konkursa za, prethodno.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa rada  Opštinskog vijeća za 2018. godinu, kao i Odluka o utvrđivanju  prava vlasništva na zemljištu u korist Ramić Samira iz Bosanskog Petrovca, dok je Odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta Mujagić Alisi prolongirana za neku od narednih sjednica zbog nedostavljenog mišljenja opštinskog pravobranioca.

Na kraju, doneseno je Rješenje o imenovanju jednog člana Etičkog odbora, čime je ova Komisija kompletirana i spremna za konstituisanje.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica