Search

Program obilježavanja Dana Općine
Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Dana, 9.3.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova u Vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, održan je nastavak 16. redovne sjednice OV.

Na samom početku, usvojena je Analiza potraživanja i obaveza opštine za 2017. godinu, a u nastavku je donesen Zaključak o preduzimanju mjera za rješavanje pitanja devastiranih objekata u gradu koji predstavljaju opasnost za građane.

Donesen je Program o uređenju gradskog građevinskog zemljišta, kao i Plan ljetnog održavanja puteva za 2018. godinu.

Također je i doneseno Rješenje o imenovanju jednog člana komisije za planiranje i razvoj u jedinicu za upravljanje razvojem (JUR- a).

Primljen je k znanju Izvještaj o radu JP “Centar za upravljanje otpadom REG- DEP d.o.o Bihać.

Donesene su Odluke o utvrđivanju javnog interesa – za izgradnju elektro energetskog objekta TS GRAD I – TS GRAD, kao i – proširenje i izgradnju groblja u Trešnjicama i u Krnjoj Jeli.

Materijal vezano za dopune Odluka o općinskim administrativnim taksama sa tarifama općinskih administrativnih taksa i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu priključaka na objekte i uređaje komunalne infrastrukture je povučen sa dnevnog reda radi izmjene i dopune.

Na kraju je donesena Odluka o načinu utroška sredstava od vodnih naknada.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica