Search

Program obilježavanja Dana kulture 2019
Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) III upućuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje

prijedloga projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem

Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.

Glavni cilj projekta na lokalnom nivou je da pomogne domaćim akterima u izradi i provedbi integrirane lokalne razvojne strategije. Također, nužna je i snažna participacija građana i lokalne zajednice, gdje organizacije civilnog društva predstavljaju važnu kariku u procesima informisanja i animiranja građana da aktivno učestvuju u razvojnim procesima, od utvrđivanja razvojnih potreba i prioriteta do nadgledanja nad provedbom razvojnih procesa i intervencija, rezultata i njihovih efekata na život građana.

U sklopu aktivnosti podrške na lokalnom nivou, ILDP želi kroz ovaj poziv podržati i razvoj kapaciteta OCD u partnerskim JLS sa ciljem jačanja aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procese upravljanja razvojem, kako bi im se omogućilo da se na adekvatan način uključe, proaktivno djeluju te analiziraju i izvještavaju/ informišu  o razvoju zajednice. 

U sklopu ovog poziva će biti podržana tri projekta, gdje će se prvo rangirani projekat podržati sa 7,000 KM, a drugo rangirani projekat sa 4,500 KM te treće rangirani projekti sa 3,000 KM.

Način podnošenja prijave

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije civilnog društva (OCD), koje zadovoljavaju preduslove poziva, da učestvuju u otvorenom i konkurentnom procesu odabira projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem

Mole se organizacije civilnog društva (OCD, koje se prijavljuju na poziv, da dostave sve obavezne dokumente za prijavu, onako kako je to pojedinačno naglašeno u Smjernicama za podnosioce prijava. Aplikanti svoje prijave na učešće i dodatne dokumente treba da dostave u jednom originalnom primjerku i 1 kopiji A4 veličine,  te na CD-u ili USB-u.  putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili lično na slijedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

„Projekat integriranog lokalnog razvoja“ (ILDP III) 

UN House

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 Sve prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama, trebaju biti dostavljene najkasnije do 13.maja 2019. godine (ponedeljak), do 15:00 sati. Prijave na učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

LINK JAVNOG POZIVA

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica