Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

IMG cf1514f8c5f66cb6809581334178597d V

Povodom obilježavanja Dana matičara u FBiH Općinski načelnik Dejan Prošić upriličio je prijem za matičarke općine Bosanski Petrovac  Bobu Gutešu koja je svoj radni vijek provela na poslovima matičarke i Zerinu Hajder, stručnu saradnicu za građanska stanja. Dana12. V 2012. god na snagu je stupio Zakon o matičnim knjigama u FBiH a  na isti datum dvije godine kasnije pušten je u rad Jedinstveni centralni matični registar Federacije Bosne i Hercegovine.Zato je 12. maj proglašen Danom matičara. Organizovanjem matičnih službi i njihovim elektronskim povezivanjem u jedinstvenu bazu podataka FBiH, kao entitet ispunila je jednu od obaveza BiH u svezi s uspostavom i održavanjem bezviznog režima, što u konačnici proizilazi iz Mape puta BiH za pristup Europskoj uniji. Općinski načelnik iskazao je zahvalnost matičarkama za njihov dosadašnji rad te korektnu i veoma uspješnu saradnju u procesu implementacije Zakona o matičnim knjigama.  

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica