Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Danas je u Domu kulture, održana Panel diskusija na temu: „Ma gdje bio, Petrovac volio“. Diskusija je posvećena bosanskopetrovačkoj dijaspori, pa su shodno tematici, panelisti bili nekadašnji građani ove lokalne zajednice, koji danas žive i rade u državama od Amerike do Australije.

Panel diskusiju je otvorila gospođa Marija Bakoč, konzul Srbije u Mostaru, koja je izrazila zadovoljstvo organizacijom ove diskusije, zahvalila se na pozivu i izrazila spremnost da i u buduće podrži ovakav vid suradnje s dijasporom.

Moderator panel diskusije bio je Općinski načelnik, Dejan Prošić, koji je, na samom početku istaknuo da je bosanskopetrovačka dijaspora mnogobrojna i da lokalna zajednica mora ostvariti bolju suradnju sa lokalnim iseljeništvom, kroz suradnju sa udruženjima, ali i sa svakom osobom koja ne djeluje institucionalno, a koja je spremna za bilo koji vid suradnje sa maticom.

Učešće u diskusiji su uzeli Suljo Linić iz Amerike, Bato Ševo iz Rusije, Drago Brkljač iz Australije, Zdravko Bulajić kao predstavnik udruženja „Petrovčani“ iz Beograda i Dragica Banjac iz Banja Luke.

U prvom dijelu diskusije, svaki učesnik je govorio o stanju dijaspore u zajednici u kojoj trenutno borave. Osim gdina Bulajića, ispred udruženja „Petrovčani“ iz Beograda, ostali učesnici su istaknuli da nisu organizaciono povezani kroz bilo koji vid udruženja sa ostalim Petrovčanima, ali da postoji želja i potreba da se stvori takva organizacija, koja bi okupljala ne samo Petrovčane, već i bivše stanovnike čitave naše regije.

Ermin Zulić, koordinator Ureda za dijasporu ispred Unsko- sanskog kantona, naglasio je da u sredinama gdje boravi manji broj lokalnog iseljeništva, treba pokušati napraviti udruženje koje bi obuhvatalo dijasporu iz više gradova, pa i čitave Krajine.

Kemo Sarač ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH naglašava da u svijetu živi preko 2 milina ljudi koji su porijeklom iz naše države, što nas svrstava na 3.mjesto u Europi, a 17. u svijetu po broju iseljenih osoba. Smatra da se dijaspora treba što hitnije institucionalno organizovati, jer se pojavljuje druga ili treća generacija potomaka iseljenih osoba, koji gube vezu sa domovinom.

Neki od panelista su istaknuli da se veliki broj naše dijaspore okuplja oko vjerskih zajednica i preko njih pružaju materijalnu pomoć svojim lokalnim zajednicama, a ujedno održavaju vezu s domovinom.

Na pitanje moderatora panela, koji su to konkretni projekti koje provodi i koje može provesti dijaspora, učesnici smatraju da je ljubav prema rodnom kraju dovoljan motiv za pokretanje projekata, ali da se projekti moraju planirati na stabilnoj ekonomskoj i političkoj podlozi, a ne na dobroj volji pojedinca.

Na kraju, svi učesnici su se složili da je Bosanski Petrovac sredina u koju vrijedi ulagati, te da treba izbrisati podjele i odgovorno raditi na razvoju ove lokalne zajednice.

Panel diskusijom na temu „Ma gdje bio, Petrovac volio“, zvanično su otvoreni Dani kulture u Bosanskom Petrovcu koji će trajati od 17.07.-20.07.2019. godine.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica