Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

 

Dana 26.07.2019. godine (petak) u maloj sali zgrade Općine Bosanski Petrovac održano je drugo po redu predavanje/kurs za njegovatelja koje predvodi edukatorica Mina Hajdarević. Cjelokupni program zasniva se na ISO 9001 standardima, te priznatim certifikatom kojim se stiče zvanje njegovatelja zdravstvene njege, kroz stručno osposobljavanje koje sadržava gerontologiju, patronažnu službu, prvu pomoć. Program traje 6 mjeseci, te u sklopu istog održat će se 600 sati od kojih je 180 sati obaveznog predavanja kabinetske nastave, dok su ostali sati predviđeni za rad na terenu u patronažnoj službi, kućne posjete i domovi za stara i iznemogla lica. Princip rada zasniva se na neformalnom vidu obrazovanja i na interaktivnom pristupu. Participacija za učešće može se plaćati u ratama, svi polaznici zdravstvene njege potpisuju Ugovor sa udruženjem „Astra Zvijezda“ Bihać. Zainteresirani se mogu prijaviti u toku iduće sedmice na kontakt telefon: 063/242-176 – Mina Hajdarević dipl.med.sestra, Javni poziv je još u toku. Koordinator projekta u Bosanskom Petrovcu g.Dušanka Šobot, dipl.zdr.njega, kontakt telefon 064/433-2211.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica