Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

vijesti

U periodu od 16. do 19. novembra u Banja Luci na „Jesenjem sajmu 2017“ predstavljeno je više od 200 izlagača, među kojima i opštine Drvar, Istočni Drvar i Petrovac (Drinić) koje zajedno sa našom provode aktivnosti na projektu „Razvoj plasteničke proizvodnje pokretanjem međuentitetske i međuopštinske saradnje“.

Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji koja je otvorena 16. novembra u „Banjalučkom velesajmu“ posjetioci su do 19. novembra imali priliku da obiđu 130 štandova na kojima su se predstavili izlagači iz oblasti lova, ribolova, ekologije, sporta, turizma, ugostiteljstva, poljoprivrede i prehrambene industrije.

Predstavnici naše opštine su se predstavili na zajedničkom štandu koji su dijelili sa gore navedenim opštinama.

Povodom završetka implementacije projekta „Kompostiranje bio-otpada na području regije Bihać 2017.” , a koje provodi Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK, u Bihaću je dana, 13.11.2017. godine, upriličeno svečano proglašenje najuspješnijih mjesnih zajednica, preduzeća i ustanova.

Projekat se u USK, pa tako i u našoj Opštini implementira od 2013. godine.

Naime, prvo mjesto u Bosanskom Petrovcu, u kategoriji mjesnih zajednica osvojila je MZ Bravsko, drugo mjesto MZ Vrtoče, a treće mjesto MZ Grad I, a kad je riječ o ustanovama, prvo mjesto je osvojila OŠ “Ahmet Hromadžić”.

Dana, 15.11.2017. godine u Vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, Opštinsko vijeće je održalo prvi dio 12. redovne sjednice.

Nakon određenih izmjena i dopuna, dnevni red je usvojen, te su uslijedila vijećnička pitanja i odgovori.

Potom, rasprava je ulijedila u pravcu tačaka koje se tiču budžeta, u sklopu kojih je usvojeno sljedeće: Informacija o izvršenju budžeta opštine za 01.01.-30.09.2017. godine, Analiza potraživanja i obaveza opštine.

Nakon toga donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu naše Opštine za 2017. godinu – rebalans budžeta.

Dana, 14.11.2017. godine  donator UNHCR u saradnji sa partnerom Hilfswerk Austria Interantional  je u okviru projekta „Pružanje pomoći za održivost raseljenim licima i povratnicima i podrška UNHCR-a pri upravljanju podacima“ izvršio isporuku   pomoći za ekonomsku održivost korisniku, Draganu Romčeviću, iz Bukovače u vidu samohodne motokosačice i motorne pile.

Svrha projekta je da kroz nabavku roba/sredstava korisnici Projekta (povratnici i raseljena lica) na području šest opština/gradova u BiH, kao i putem Interventog fonda UNHCR-a u ostalim opštinama/gradovima  BiH kroz samozapošljavanje ostvare prihode i olakšaju integraciju/reintegraciju u sredinama u kojima žive.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com