Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

vijesti

Dana 29.11.2017. godine, u Vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, održan je nastavak 12. redovne sjednice Opštinskog vijeća.

Nakon utvrđivanja prisutnosti vijećnika,vijeće je počelo s razradom utvrđenih tačaka.

Donesena je Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalne naknade za 2018. godinu, kao i Rješenje za utvrđivanje prava vlasništva u korist Zorić Dušana.

Donesen je Zaključak o provođenju Javne rasprave, koja je vezana za Nacrt Programa rada Opštinskog vijeća za 2018. godinu.

Dana 28.11.2017. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na inicijativu Koordinacionog tijela za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, organizovala je Šestu godišnju konferenciju „Dobra obuka-bolja uprava”, na kojoj je učestvovao načelnik Opštine Bosanski Petrovac, Zlatko Hujić.

Inače, ciljnu grupu su činili gradonačelnici i načelnici, kontakt osobe za obuku iz jedinica lokalne samouprave, predstavnici kantonalnih ministarstava za pravosuđe/pravdu i upravu i predstavnici međunarodnih organizacija.

Svrha održavanja konferencije je razmjena informacija o trenutnim aktivnostima i projektima koje implementiraju međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na razvoj kapaciteta u jedinicama lokalne samouoprave u BiH.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com