Search

Dana, 27.2.2020. godine sa početkom u 10 časova, u vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, održana je 35. redovna sjednica Opštinskog vijeća Opštine Bosanski Petrovac. Na samom početku uz određene izmjene i dopune usvojen je dnevni red.Nakon Vijećničkih pitanja i odgovora, Izvod iz Zapisnika sa 34. redovne sjednice nije usvojen, zbog određenih korekcija koje će biti ispravljene do naredne sjednice, a nakon toga donesen je Zaključak o preduzimanju mjera za rješavanje pitanja devastiranih objekata u gradu koji predstavljaju opasnost za građane.


Donesen je Program o uređenju gradskog građevinskog zemljišta, te je primljena k znanju informacija o radu svih klubova Sportskog saveza i o utrošku finasnijskih sredstava po klubovima 2019. , i usvojen Plan aktivnosti za 2020. godinu.
Nakon toga, donesen je Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad” Bosanski Petrovac te je Mirza Tešnjak imenovan za v.d direktora ove Ustanove.
Usvojen je i Plan ljetnog održavanja puteva za 2020. godinu, kao Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o poklonu dva stana između UBNOR-a iz Bosnaskog Petrovca, kao i poklonodavca i Opštine Bosanski Petrovac, kao poklonoprimca.
Donesena je Odluka o subvencioniranju troškova vodosnadbijevanja, te nakon Razmatranja akt Ministarstva sigurnosti nije podržan.
Usvojen je i Prijedlog Načelnika za zaključivanje sporazuma o načinu izmirenja duga, sa Nahić Džemom iz Bosanske Krupe, po osnovu pravosnažne izvršne Presude Opštinskog suda Bihać, kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene 1 m2 u postupku procjene vrijednosti nekretnina u prometu na području Opštine Bosanski Petrovac.
Data je saglasnost na Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU “Centar za kulturu i obrazovanje” Bosanski Petrovac, te je donsen i Zaključak o pokretanju postupka procedure za izbor i imenovanje Opštinskog pravobranioca.
Na kraju je donesena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu ekspropijaciju ustanovljenjem služnosti.

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica