Centar za mentalno zdravlje je stavio u funkciju telefon za pružanje psihološke podrške osobama sa područja Ključa i Bosanskog Petrovca.

Kontakt telefon: 037/663-263 u periodu od 07:00 do 15:00 sati.

Psiholog: 062/752-765