PREPORUKE ZA SVE POSLOVNE SUBJEKTE, SAMOSTALNE OBRTNIKE, ORGANE VLASTI NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONA, GRADOVA I OPĆINA, UDRUŽENJA I FONDACIJE (U DALJNJEM TEKSTU: „POSLODAVAC“) I RADNIKE

SMJERNICE ZA POSTUPANJE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

SMJERNICE ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU PROSTORA U KOJEM JE BORAVILA OSOBA POD SUMNJOM NA ZARAZU COVID-19