Dana 3.4.2020. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama Vijećnice Opštine Bosanski Petrovac, poštujući propisane mjere nošenja maske, i držanja odstojanja održana je 11. sjednica Kriznog štaba Opštine Bosanski Petrovac.

Na sjednici se raspravljao o pet tačaka dnevnog reda koje su se odnosile na rješavanje novonastale krize prouzrokovane pojavom koronavirusa.

Na samom početku usvojeni su Zapisnici sa prethodno telefonski i redovno održanih sastanaka, a nakon toga analizirani su zaključci sa prošle redovne sjednice.

Naime, Centar za socijalni rad i Crveni križ su dostavili spiskove osoba kojima je proteklih dana pružena pomoć, da li novčana ili robna, a sve to u cilju bolje koordinacije i pravednije podjele pomoći.

Na sjednici je odlučeno da će Opština subvencionirati troškove nabavke potrebne opreme JU "Doma zdravlja" Bosanski Petrovac, kao i nabavke zaštitne opreme doo Komunalnom.

Također, rečeno je da se trenutno u samoizolaciji nalazi 10 osoba, zaključno sa jutrošnjim ažuriranjem podataka. Ovo je svakako pozitivna činjenica koja pruža nadu nama svima da su rizici kad je riječ o našoj Opštini smanjeni, ali svakako i dalje znače da bismo se itekako trebali pridržavati svih propisanih mjera i uputa, obzirom da su nam Bihać i Banja Luka vrlo blizu, a svjedoci smo sa kakvim se teškim trenucima oni susreću.

Isto tako, razmatrana je opcija da se mobilišu prostorije hotela Silver, vlasnika Tahira Jaganjca, kao prostora gdje bi se formirao još jedan izolatorij sa značajno većim kapacitetom od onoga u Domu zdravlja koji je kapaciteta 18 kreveta.

Hotel Silver, prema izjavama vlasnika, ima 50 kreveta, obezbjeđen je mokrim čvorom, grijanjem... Ove prostorije će svakako obići medicinski radnici, koji će dati svoje stručno mišljenje.

Novi krug dezinfekcije ulica, objekata i ostalih prostorija u kojima borave ljudi obavit će se u vrlo skorijem periodu, za šta je zaduženo doo Komunalno.