- Javni oglas za izbor kandidata za imenovanje Predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac

- Javni oglas za izbor kandidata za imenovanje Nadzornog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac

- Javni oglas za izbor kandidata za imenovanje Predsjednika i 2 člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac

- Javni oglas za izbor kandidata za imenovanje Predsjednika i 2 člana Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica doo Bosanski Petrovac

- Javni oglas za izbor kandidata za imenovanje Predsjednika i 2 člana Nadzornog odbora doo Komunalno Bosanski Petrovac