U srijedu 25.09.2019. godine u općini Bosanski Petrovac je održan sastanak sa predstavnicima „Elektrodistribucije“ Bihać. Tema sastanaka je bila česti prestanci u isporuci električne energije. Osim predstavnika Elektrodistribucije sastanku su prisustvovali: načelnik općine Bosanski Petrovac Dejan Prošić, predsjednici mjesnih zajednica, privrednici sa područja Bosanskog Petrovca i ostali građani. Na čelu predstavnika „Elektrodistribucije“ je bio direktor Zijad Mujagić.


Na samom početku sastanka, načelnik općine se zahvalio svim prisutnima na dolasku, te je prezentovao probleme koje imaju privrednici i građani općine Bosanski Petrovac, zbog čestog prekida električne energije. Nakon toga su predstavnici Elektrodistribucije predstavili koje probleme imaju u mreži na području naše općine, te su istaknuli da će u budućem periodu raditi na tome da se postojeći problemi otklone. Nakon diskusije predstavnika Elektrodistribucije, riječ su dobili gosti sastanka, koji su iznijeli svoje probleme koje imaju.