Povodom Međunarodnog dana volontera, juče je u Vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, načelnik Dejan Prošić organizovao svečani prijem za volontere iz naše Opštine. Prijemu su prisustvovali oni najaktivniji, najnesebičniji i najpožrtvovaniji volonteri Bosanskog Petrovca. Ovim prijemom načelnik Prošić se volonterima zahvalio na dosadašnjem angažmanu, te izjasnio želju za buduću saradnju.

 

Naime, tokom jučerašnjeg sastanka prezentovan je i plan za 2020. godinu, gdje se planira jedna
volonterska akcija svakog mjeseca te godine. Volonteri su važan faktor u stvaranju boljeg društva, a povodom ovog dana juče je organizovana i volonterska aakcija “Dobro biram, volontiram”, gdje su učenici MSŠ “Bosanski Petrovac” volontirali na jedan dan u Opštini, Dječijem vrtiću i Šumariji