2024. godina

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2024. godinu

Budžet za građane za 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2024. godinu

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac na dan 31.03.2024. god.

Nacrt Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2024. godinu

Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2024. godinu

2023. godina

Rebalans Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2023. godinu

Nacrt Rebalansa Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2023. godinu

Dokument okvirnog budžeta za period 2024-2026. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine za 2023. godinu

Budžet za građane 2023

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac na dan 31.12.2023. god.

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac na dan 30.09.2023. god.

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac na dan 30.06.2023. god.

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac na dan 31.03.2023. god.

Dokument okvirnog budžeta za period 2023-2025. godinu

2022. godina

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac na dan 30.09.2022. god.

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac na dan 30.06.2022. god.

Dokument okvirnog budžeta za period 2023-2025. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine za 2022. godinu

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac na dan 31.03.2022. god.

Izvršenje Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2021. godinu

Prijedlog Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2022. godinu

Nacrt Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2022. godinu

Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine za 2022. godinu

2021. godina

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine za 2021. godinu

Dokument okvirnog budžeta za period 2022-2024. godinu

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac na dan 31.12.2021. god.

Izvršenje Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2020. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Općine Bosanski Petrovac za 2020. godinu

2020. godina

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac

Izmjene i dopune Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2020. godinu

Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Budžeta Općine za 2020. godinu

Dokument okvirnog budžeta za period 2021-2023. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine za 2020. godinu

2019. godina

Izmjene i dopune Budžeta Općine II za 2019. godinu

Izmjene i dopune Budžeta Općine I za 2019. godinu

Dokument okvirnog budžeta za period 2020-2022. godina

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine za 2019. godinu

DOB 2019-2021. godina

2018. godina

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine za 2018. godinu

DOB 2018-2020. godina

2017. godina

Izmjene i dopune Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2017. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine za 2017. godinu

DOB 2017-2019. godina

2016. godina

Rebalans Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2016. godinu

Budžet i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2016. godinu

DOB 2016-2018. godina

Budžeti Općine Bosanski Petrovac 2008-2015. godina

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2015. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2014. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2013. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2012. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2011. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2010. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2009. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2008. godinu

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica