ppov naslovna

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i u 2022. godini podržao izgradnju Prečistača otpadnih voda u Bosanskom Petrovcu sa 160.000,00 KM, koji se provodi kroz Projekat WATSAN.

Sam Projekat WATSAN je pokrenut da bi se odgovorilo na zahtjeve općina iz Federacije Bosne i Hercegovine za poboljšanje vodoopskrbe i stanja u javnom zdravstvu, kao i na zahtjeve za smanjenje zagađenja voda, što bi se postiglo kroz prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda koje se trenutno bez ikakvog tretmana puštaju direktno u okoliš.

Kroz Projekat sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH u 2022. godinu sufinansirani su radovi na izgradnji postrojenja i polja za prečišćavanje otpada kao i elektro radovi na samom postrojenju.

Do sada je za projekat izgradnje PPOV-a utrošeno 1,5 mil KM, od čega je Fond kroz dva Ugovora učestvovao u ukupnom iznosu od 334.335,35 KM.

Završetak radova na izgradnji prečistača planiran je za septembar 2023. godine, a ukupna investicija će biti cca 3,5 mil KM. U sufinansiranju projekta, pored Fonda učestvuje Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) sa 940.000,00 Eura, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica sa 65.000,00 KM, a ostatak sredstava je obezbjeđen kroz kredit Evropske Investicione banke i vlastito učešće općine Bosanski Petrovac.

Očekivani efekti projekta su zaštita okoliša, konkretno zaštita vodenih tokova tj. poboljšan kvalitet vode jer se trenutno sve otpadne vode direktno ispuštaju u otvoreni vodotok Japaga koja je mali površinski tok sa prelaznim protokom, kao i ispunjenje međunarodnih obaveza. Samim tim će se minimizirati rizik za javno zdravlje i poboljšati kvalitet prijemnih voda kroz implementaciju infrastrukture za kanalizaciju i prečišćavanje otpadnih voda u opštini, kao i trajno rješiti problem odvodnje fekalnih voda na području općine Bosanski Petrovac i tretman fekalnih voda u postrojenju za prečišćavanje.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica