OTPAD page 0001

Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik USK-a“, broj 4/12, 8/14) i Pravilnikom o vođenju evidencije o otpadu („Službeni glasnik USK-a“ broj 30/12) propisano je da su proizvođači otpada, vlasnici otpada i operator otpada obavezni voditi evidenciju o otpadu, te djelovodnik sa podacima za svaku vrstu otpada dostavljati dva puta godišnje gradskom organu uprave nadležnom za poslove upravljanja otpadom (do 15.jula za prvu polovinu tekuće godine i do 15. januara za prethodnu godinu).

S tim u vezi pozivamo sve proizvođače otpada, vlasnike otpada i operatora otpada na području Općine Bosanski Petrovac da, najkasnije do 15. januara 2024. godine, dostave djelovodnik za svaku vrstu otpada koji sadrži podatke  za 2023. godinu Službi za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša.

Ukoliko su podaci za prvu polovinu 2023. godine već dostavljeni, potrebno je  dostaviti  samo podatke za drugu polovinu 2023. godine.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica