Iako je usvojen Nacrt Budžeta za 2024. godinu , nije bilo većine za usvajanje Odluke o privremenom finansiranju na današnjoj održanoj  sjednici Općinskog vijeća Bosanski Petrovac.

Razmatranje Prijedloga ove Odluke kao jedna od tačaka dnevnog reda 33. redovne sjednice, iako je rasprava o njoj trajala dugo nije bilo većine za njeno usvajanje. Od 10 prisutnih vijećnika,  4 vijećnika je bilo ZA, dok ostalih 6 nije podržalo Odluku . Za usvajanje Odluke glasali su vijećnici: Edin Didović, Edin Redžić, Emir Bilić i Mile Kolundžija , dok Odluku nisu podržali: predsjedavajući OV Nemanja Davidović, Svetko Dukić, Mladen Santrač,Muhamed Dračić, Majda Širbić i Jasmin (M) Mešić. 

Kako Odluka o privremenom finansiranju nije usvojena, a Zakon o budžetima u FBiH predviđa da u slučaju kada se do kraja tekuće godine ne donese budžet za narednu godinu, da se na osnovu nje nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa budžetskih korisnika, jasno je da je blokirano finansiranje Općinskog organa uprave i svih onih koji su naslonjeni na Budžet.

Iz naprijed navedenog, obavještavamo stanovnike općine Bosanski Petrovac , kao i poslovne partnere, da organ uprave, do usvajanja budžeta, nema zakonske mogućnosti da izvršava svoje finansijske obaveze, te je Bosanski Petrovac doveden u stanje potpune blokade, kako organa uprave, tako i samog grada.

U pravnoj praksi, općina Bosanski Petrovac će ostati zabilježena kao općina u kojoj je predstavnički organ, ne usvajajući Odluku o finansiranju, svojom voljom onemogućio rad i funkcionisanje iste.

preuzmi

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica