Prethodna godina na području općine Bosanski Petrovac obilježena je brojnim različitim infrastrukturnim projektima koji su realizirani zahvaljujući budžetskim sredstvima  i obezbijeđenim sredstvima sa viših nivoa vlasti. Na području Bosanskog Petrovca nastavljena je realizacija projekta modernizacije magistralnih cesta na području FBiH, a u sklopu kojeg su završeni radovi i rekonstruisani dijelovi magistralne ceste  M14.2  na području općine Bosanski Petrovac. Riječ je o lokaciji - ulica pilota Milorad Šljivar i dio magistralne ceste u MZ Krnjeuša. Investitor radova je JP Ceste Federacije BiH, a izvođač firma I-SELIMOVIC d.o.o. Cazin. Ukupna dužina je oko 720m. Realizacijom ovog projekta omogućit će kvalitetniji saobraćaj svim mještanima te bolji prilaz samoj Magistralnoj cesti,  i svakako samom centru općine Bosanski Petrovac. Također, uskoro počinjenje sanacija asafaltnog kolovoza  na cesti M14.2_002: Krnjeuša-Bosanski Petrovac.

received 1137600287576438

20240514 133606

krnjeuša

20240514 134516

 

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica