Uspješno realizovan još jedan značajan infrastrukturni projekat vezan za Sanaciju deponije Vaganac.
Preduzeće Komunalno kao izvođač radova izvršilo je priključenje deponije Vaganac na vodovodnu mrežu te izvršilo pripreme za izradu distributivne mreže za buduće objekte u krugu deponije.Takođe izvršena i ugradnja jednog hidranta za potrebe protivpožarne zaštite čime će se ubrzati reagovanje na moguće požare i prestati potreba da cisterne idu u grad po vodu za gašenje požara.Radi se o prvoj fazi infrastrukturnih projekata na deponiji Vaganac. Za 2023. godinu općina Bosanski Petrovac je planirala i  izradu priključka na elektro mrežu same deponije, čime se stvaraju uslovi za uređenje deponije i izgradnju reciklažnog dvorišta.Vrijednost realizovanog projekta 30.000 KM. Investitor općina Bosanski Petrovac i Komunalno doo. Realizacijom planiranih projekata općina Bosanski Petrovac pokazuje da značajnu pažnju poklanja i sferi zaštite okoline i stvaranju boljih uslova za život naših stanovnika.
IMG e077464f36c82f0acc2bf95ff74c5787 V
IMG 0958e82c1471bff4e2b3ac1f5695b0f7 V
IMG 882ec61149688845c2f005e0f1bff785 V
IMG e02c9c7024074533a42628849522a343 V
IMG 90df098def85b9403928da602f6bedf0 V
JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica