U Bosanskom Petrovcu, 01.11.2016. godine

Unsko- sanske novine
KRAJINA

Predmet: Demant

S obzirom da je u izdanju Vašeg lista od datuma 28.10.2016. godine, u članku pod nazivom „Skupština USK usvojila Zakon o šumama“, objavljeno niz netačnih informacija, ovim putem, a u cilju tačnog informisanja bosanskopetrovačke, a i šire javnosti, upućujemo demant na tekst, s obzirom da se radi o neistinama koje plasiraju kantonalne vlasti na štetu Općine Bosanski Petrovac.

Naime, u navedenom tekstu, između ostalog, navodite: „Novim Zakonom o šumama u cijelosti će se ispoštovati presuda Ustavnog suda FBiH, a isti će donijeti još neke novine...“

            Autoru teksta, kao i Vašem uredništvu, ukazujemo da se radi o čistoj dezinformaciji, jer usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o šumama USK, presuda je implementirana samo u jednom članu, dok su ostale odredbe presude u potpunosti izigrane.

Podsjećamo da je presudom broj U/14 od 12.01.2016. godine Ustavni sud FBiH potvrdio da je Općina Bosanski Petrovac diskriminirana u pogledu:

  1. zaštite i brige o njenim šumskim bogatstvima,
  2. zastupljenosti u upravljačkim strukturama kantonalnih šumskih preduzeća ,
  3. raspodjele prihoda ostvarenih od sječe šume na njenoj teritoriji, što je, ističemo u direktnoj nesrazmjeri sa obimom sječe, kao i broj naših ljudi zaposlenih u kantonalnim šumskim preduzećima u odnosu na broj radnika iz drugih općina.
  4. sredstva dobivena na ime korištenja državne šume, a koja pripadaju lokalnoj zajednici će u što većoj mjeri biti nenamjenska.

Od svih nabrojanih stavki, koji se mogu iščitati iz Presude, izmjenama i dopunama Zakona o šumama USK je samo određeno da će se raditi o nenamjenskim sredstvima (tačka 4).

Podsjećamo, da je osporenim Zakonom Skupština USK nametnula lokalnim zajednicama odredbu po kojoj se naknada od korištenja državnih šuma može koristiti samo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture na području jedinice lokalne samouprave i ruralni razvoj.

Drugim riječima, sredstva doznačena lokalnim zajednicama su se trošila na održavanje i rehabilitaciju puteva koje unište kamioni korisnika šuma- ŠPD-a „Unsko sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, prilikom eksploatacije.

Ostale pobrojane odredbe iz Presude, predlagač izmjena i dopuna Zakona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK, kao i usvajatelj istih, Skupština USK, je ignorisala i time potpuno izigrala presudu Ustavnog suda FBiH.

Ističemo da spomenuto Ministarstvo uopće nije niti predvidjelo održavanje javne rasprave, već je na pretprošlu sjednicu Skupštine USK, materijal odmah poslat u formi prijedloga (a ne nacrta), kako bi se o predloženim izmjenama i dopunama raspravljalo na samoj sjednici. Tek na insistiranje Općine Bosanski Petrovac, odnosno dostavljanja našeg prigovora na ruke svih skupštinskih poslanika, odustalo se od ideje Ministarstva i provela se javna rasprava.

Iako je Općinski načelnik Zaltko Hujić dao svoje prijedloge na nacrt izmjena i dopuna Zakona, u pisanoj formi - ali i aktivnim učešćem na javoj raspravi, pa čak kao dokaz oštećenosti Općine osporenim Zakonom, priložio i stručni Elaborat o opravdanosti traženja općine Bosanski Petrovac, Skupština USK je sve pobrojano ignorisala i na štetu Općine Bosanski Petrovac usvojila predložene izmjene i dopune zakona.

Naglašavamo da je žalosna činjenica da se nadležno Ministarstvo, kao i Skupština USK više bavila zaštitom kestenove šume, kao i sa „problemom“ Uprave za šumarstvo, nego sa implementacijom i realizacijom presude najvišeg suda u BiH. Zapravo, presuda je poslužila kao povod za izmjene ovog zakona u dijelu koji suštinski, nije niti obuhvaćen presudom.

Još jednom napominjemo da predizborno najavljivana, od strane premijera Husejina Rošića, finansijska pomoć od raspodjele dobiti Unsko- sanskih šuma u visini od 300.000,00 KM još uvijek nije pristigla na račun Općine Bosanski Petrovac.

Ukoliko premijeru nije poznat, ovim putem ga podsjećamo na broj žiro računa općine Bosanski Petrovac 141-477 5320009644, otvoren kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo.

Očekujemo da navedni demant u cijelosti objavite u slijedećem broju Vašeg lista.

S poštovanjem!

Općinski načelnik
Zlatko Hujić, dipl.oec.

Dostaviti:
-        Naslovu
-        Ostalim medijima
-        Na web stranicu općine
-        Oglasna tabla Općine
JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica